SINTERKLAAS KLEURPLAAT ACTIE

SINTERKLAAS KLEURPLAAT ACTIE

Leuk dat je meedoet aan de Island Vibes – Sinterklaas kleurplaat actie! Download de kleurplaat en ga lekker aan de slag. Maak een foto van je mooie kleurplaat en mail deze naar info@helmismeulders.com of info@frogmediadesign.com

Door aan de actie deel te nemen aanvaard je de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden en verklaar je je akkoord met de inhoud van de volgende voorwaarden:

 • Door deze Island Vibes sinterklaas kleurplaat in te sturen maak je kans op het winnen van één van de 3 prijzen
  1. Opblaasbare walvis en een Island Vibes – Food & Lifestyle magazine voor papa of mama.
  2. Een spiderman bidon voor de jongens of een eenhorn drinkbeker voor de meiden en een Island Vibes – Food & Lifestyle magazine voor papa of mama.
  3. Een chocolade letter van Sinterklaas en een Island Vibes – Food & Lifestyle magazine voor papa of mama.
 • Kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
 • Je kunt met 1 kleurplaat per persoon deelnemen.
 • De actieperiode loopt tot en met 3 december 2021.
 • Na afloop van de actie worden er tussen de deelnemers 3 winnaars geloot
 • De prijswinnaars ontvangen uiterlijk 5 december 2021 meer informatie over de door hen gewonnen prijzen op het door hen aangegeven (e-mail)adres.
 • De prijswinnaars krijgen de prijs voor 6 december thuisgegebracht.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen kunnen alleen worden uitgekeerd aan deelnemers die aan alle actievoorwaarden hebben voldaan.
 • Het is ons toegestaan ten behoeve van de actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken.
 • Wij zijn gerechtigd naar eigen inzicht deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat wij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 • Alleen mensen woonachtig op Curacao mogen deelnemen aan de actie.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 • In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt wij het recht voor om deelnames of deelnemers te weigeren.